Casestudy Continue verbetering Lean Six Sigma Afvalindustrie

Situatie:

Onze klant, een afvalverwerkingsbedrijf, werd geconfronteerd met afnemende inkomende afvalstromen als gevolg van een economische neergang en toenemende concurrentie van Chinese bedrijven die de Europese markt betreden. Dit leidde tot prijs- en kostendruk.

Doelstellingen en resultaten:

Ons doel was om de productiviteit en operationele marge te maximaliseren zonder significante investeringen, en om het rendement op kapitaal voor noodzakelijke investeringen te versnellen.

Uitdagingen:

We stonden voor verschillende uitdagingen, waaronder:
• Gefragmenteerde en onvolledige gegevens
• Een sceptische site operations manager
• Vermogensbeperkingen vanwege emissie-eisen

Benadering:

We gebruikten een DMAIC-projectaanpak gedurende een periode van drie maanden, met een duidelijk gedefinieerd projectcharter en belangrijke statistieken. We verzamelden gegevens uit meerdere bronnen, waaronder productiegegevens, externe gegevens, financiële gegevens en metingen. We hebben deze gegevens geanalyseerd met de betrokkenheid van de belangrijkste belanghebbenden en een oplossing geboden. Vervolgens hebben we de oplossing getest en controlemaatregelen genomen om de productiviteit en emissies bij te houden.

Belangrijkste lessen en oplossing:

Door onze analyse hebben we twee belangrijke hefbomen voor verbetering geïdentificeerd: het verbeteren van de nauwkeurigheid en responsiviteit van het meetsysteem en het introduceren van een tweede verwerkingscyclus voor afvalstromen die voorheen naar de stortplaats gingen. Dit leidde tot hogere output en opbrengsten, lagere kosten en kostenbesparingen door geoptimaliseerd gebruik van gas en apparatuur.

Resultaat:

Na een aanloopperiode van twee jaar was het rendement op de investering zes keer de initiële investering. Het bedrijf was in het eerste jaar zelfs break-even

Discuss your opportunities?