Case study Veiligheid en capaciteit vergroten op een afvalverwerkingslocatie door middel van continue verbetering en 5S-implementatie

Situatie

Het doel van Afvalbeheerlocatie 4 was het verbeteren van de veiligheid en het vergroten van de capaciteit. De locatie had problemen met een stagnerende stroom gevaarlijk afval, met als gevolg voorraden, extra kosten, veiligheidsrisico’s en het risico de vergunning te verliezen.

Doelstellingen en deliverables

Zorgen dat de doorstroom van de site verbeterd zodat voorraden gevaarlijk afval verminderen.

Het inrichten van de werkplek zodat een veilige situatie ontstaat en 

Aan de eisen van de milieuvergunning wordt voldaan

Uitdagingen

De afhnankelijkheid van een aantal kern werknemers die kennis en kwalificaties hadden voor het proces en onmisbaar waren voor een goede werking van het proces.  Dit maakte het proces kwetsbaar op aanwezigheid van deze werknemers met risico van verstoringen als er iets met hun zou gebeuren.

De werkdruk om de zaken op te lossen en korte termijn problemen aan te pakken, met weinig ruimte en tijd om  structurele verbeteringen na te streven.

Benadering

 • We implementeerden een 5S-trainingsprogramma en volgden dit op met een wekelijks coachingsplan om een ​​cultuur van veiligheidsbewustzijn te bevorderen.
  Om de communicatie te verbeteren en het eigenaarschap te vergroten, hebben we vergaderstructuren opgezet en een Andon-systeem en verbeterplan geïmplementeerd op basis van input van locatiemedewerkers.
 • We hebben ook gewerkt aan het verbeteren van de communicatie met inkomende en uitgaande leveranciers, klanten en zustervestigingen om de prognoses en planning van inkomende en uitgaande
 • afvalstromen te verbeteren en obstakels zoals grensoverschrijdend papierwerk efficiënter op te lossen.

Kern leringen en oplossingen

De sleutels tot succes van dit project waren

 • Sterk sponsorschap van de lokale regiomanager en
 • de ernst van de noodzaak om het probleem op te lossen waren  sleutels tot success.
 • Kleine overwinningen waardoor snel resultaat zichtbaar was
 • De medewerkers waren betrokken bij het bedrijf en wilden beter maar zagen eerst niet hoe. Door een aantal tools en oplossingsrichting kregen zij weer energie en zin om het probleem structureel aan te pakken.
 • Het probleem werdt opgelost door het aanpakken van een aantal oorzaken buiten de grenzen van de vestiging, in het grotere plaatje van de doorvoerketen. 

 

Resultaten

 • Na 2 maanden was de eerste 5S geïmplementeerd en het duurde nog eens 6 maanden om de wijzigingen volledig in te bedden.
 • Als gevolg van de verbeterde productieflow zagen we een capaciteitstoename van 30% binnen een meetperiode van 6 maanden.
 • Bovendien zag de site meer veiligheid en naleving van overheidsvergunningen voor de verwerking van gevaarlijk afval.

Discuss your opportunities?